Företagets ekonomi – att tänka på

· Ekonomi
Author

Vare sig man har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, är det nödvändigt att ha bra översikt över företagets ekonomi. Som ägare står man som ansvarig om någonting skulle rapporterats in fel eller om det fattas kapital i företaget. 

money managment_156099599

Separera ekonomierna

Har man en enskild firma finns det ingen skillnad på den privata ekonomin och företagets. Men man ska ändå se till att separera dessa två. Man ska inte låna från företaget för att finansiera sina privata ärenden. Sådant strul leder ofta till fel siffror i bokföringen vilket kan kosta företaget dyrt.

God översikt

Kasta alltid ett öga på siffrorna i bokföringen. Även om man har en revisor som sköter böckerna åt den, är det företagets ägare som måste stå till svars när det upptäckts fel och brister. Förhoppningsvis kan man upptäcka brister redan innan det blir ett problem.

Det är extra känsligt om man ska arbeta tillsammans med en offentliga sektorn, alltså om man lägger anbud på offentliga upphandlingar med landsting och kommun. Under anbuden blir företagen noggrant kollade av den offentliga sektorn och har man minsta problem med ekonomi eller bokföring kan man tappa en viktig kund.