Bli bättre på kundrelationer

· Ekonomi
Author

Alla vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Det innebär att man måste producera och sälja mera. Ett sätt att sälja mera är att skaffa nya kunder, men det kan i många fall vara svårt. Därför väljer många företag att rikta in sig på merförsäljning och att skapa bra relationer till redan existerande kunder. För att få affärerna att rulla på det här sättet, behöver man ta reda på vad kunderna efterfrågar och vad de tycker om företaget. Många gör detta genom kundundersökningar.

customer survey

Ta hjälp med kundundersökning

Kundundersökningar kan ta lång tid och mycket resurser att göra själv. Det kan också vara svårt, särskilt om man inte gjort liknande innan. Därför väljer många att ta hjälp att göra kundundersökning. Genom att få experthjälp kan du försäkra dig om att du får ett bra och givande resultat som kommer hjälpa dig att utveckla företaget och kundrelationerna.

Nöjd kund index

Nöjd kund index (NKI) är en vanlig måttstock inom kundundersökningar. Det används inte bara för företag som säljer tjänster eller varor, utan också av organisationer som har lite mer ovanliga kunder. Polisen har till exempel gjort en kundundersökning kring hur brottsoffer upplever att de blivit bemötta av polisen efter de blivit utsatta för brott, och har då utgått från NKI (läs mer om undersökningen här). Det är kanske inte naturligt att tänka sig att brottsoffer räknas som kund, men faktum är att det är viktigt för alla typer av organisationer och företag att göra dessa undersökningar för att kunna utvecklas.

Arbeta med merförsäljning

Det finns många tips att få vad gäller merförsäljning, och de bästa är inte alltför komplicerade. Om du har en butik ska du ha lättköpta, billiga produkter i kassan när kunden ska betala. Försök också att se saken från kundens ögon, och underlätta så mycket du kan för kunden att hitta det den söker efter. Använd också kundundersökningen för att ta reda på hur just du kan utveckla merförsäljningen.