People´s opinion

Att bedöma huruvida börsen skall gå upp eller ner är inte det lättaste, inte ens för de som är experter och vet det mesta om aktier och fonder med mera. Dock finns det ju alltid olika sätt på vilka man kan försöka förutse i vilken riktning börsen skall gå.En av de absolut viktigaste sakerna att titta efter när det kommer till att avgöra om börsen tar ett skutt uppåt eller ett kliv neråt är att titta på i vilket läge konjunkturen befinner sig. Är konjunkturen på väg upp är detta också ett tecken på att börsen också är på väg uppåt. Är däremot konjunkturen i fallande kommer börsen med allra största sannolikhet att gå ner.Olika saker som händer inom politiken kan också påverka börsens riktning. I samband med regeringsskiftet för ett par månader sedan sjönk exempelvis börsen. Även höjning eller sänkning av olika skatter är också något som kan påverka börsens riktning upp eller ner.Vad som händer i omvärlden är också viktigt för börsens eventuella upp- eller nedgång. Vad som händer på stora marknader som den amerikanska är ofta avgörande även för hur det går på Stockholmsbörsen.Det är också viktigt att komma ihåg att mycket på börsen och finansmarknaden handlar om psykologi och just därför är det ofta ganska svårt att avgöra huruvida börsen kommer att gå upp eller ner. Det kan i princip räcka med någon liten indikation någonstans som renderar en liten uppgång, vilket gör att alla investerare hakar på.